30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 140 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat plastics een groot probleem vormen door vervuiling van zeewateren, stranden en natuur;

constaterende dat biologisch afbreekbare plastics slechts een fractie vormen van de totale hoeveelheid gebruikte plastics door de verpakkingsindustrie en voedsel- en frisdrankproducenten;

spreekt uit dat met de industrie harde afspraken moeten worden gemaakt om te komen tot een snelle overschakeling naar biologisch afbreekbare plastics als verpakkingsmateriaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven