30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 138 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de raamovereenkomst is overeengekomen dat wordt toegewerkt naar ten minste gemiddeld 28% recyclaat in grote frisdrankflessen in 2018;

constaterende dat een landelijke supermarktketen inmiddels voor al zijn petflessen 40% gerecycled materiaal gebruikt, en er al petflessen bestaan met een aanzienlijk hoger percentage recyclaat tot zelfs 100%;

verzoekt de regering, het kenniscentrum opdracht te geven om te onderzoeken in welke mate het percentage recyclaat in zowel grote als kleine petflessen per 2018 kan worden verhoogd en welke beleidsmaatregelen hiervoor nodig zijn, en de Kamer hierover voor 1januari 2014 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Van Veldhoven

Naar boven