30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 135 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN FOKKE

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat microplastics zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit de cosmetica en verzorgingsproducten moeten worden gehaald;

verzoekt de regering om, tot het zover is, een voorlichtingscampagne over microplastics te laten opzetten waarvan de financiering gezocht wordt bij het ministerie, milieuorganisaties en het bedrijfsleven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Fokke

Naar boven