Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 127

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 127 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 122

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het concept-verpakkingenakkoord ambitieuze doelen bevat voor het hergebruik van glas, papier en karton, hout, metaal en kunststof, en tevens een afschaffing inhoudt van het statiegeldsysteem;

overwegende dat het nieuwe akkoord een substantiële verbetering dient te vormen voor de grondstoffenrotonde, in lijn met de afvalbrief van het kabinet;

verzoekt de regering om er, samen met het bedrijfsleven en de gemeenten, voor te zorgen dat het akkoord, wanneer dit door alle partijen is ondertekend:

  • 1. ernaar streeft dat het voor kunststof afgesproken hergebruikspercentage in 2018 65% bedraagt; en dat dit materiaal op een hoogwaardige manier hergebruikt wordt;

  • 2. alle niet goed herbruikbare verpakkingsmaterialen uiterlijk in 2018 vervangt door duurzame alternatieven, tenzij kan worden aangetoond dat er geen goed alternatief bestaat;

  • 3. de inzameling en recycling van drankenkartons en blik na positieve evaluatie van de pilot in 2014, invoert als onderdeel van het verpakkingenakkoord;

  • 4. (sport)verenigingen, goededoelenorganisaties en scholen die via de inzameling van kleine PET-flesjes, kleine drankenkartons en blikjes een bijdrage leveren aan het voorkomen van zwerfafval hiervoor financieel beloond worden;

  • 5. gratis plastic tasjes in 2018 ook buiten het supermarktkanaal vervangen zijn door duurzame alternatieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Wiegman-van Meppelen Scheppink