Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 122

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het concept-verpakkingenakkoord ambitieuze doelen bevat voor het hergebruik van glas, papier en karton, hout, metaal en kunststof, en tevens een afschaffing inhoudt van het statiegeldsysteem;

overwegende dat het nieuwe akkoord een substantiële verbetering dient te vormen voor de grondstoffenrotonde in lijn met de afvalbrief van het kabinet;

verzoekt de regering, er samen met het bedrijfsleven en de gemeenten voor te zorgen dat het akkoord, wanneer dit door alle partijen is ondertekend:

  • 1. ernaar streeft dat het voor kunststof afgesproken hergebruikpercentage in 2018 65% bedraagt; en dat dit materiaal op een hoogwaardige manier hergebruikt wordt;

  • 2. alle niet goed herbruikbare verpakkingsmaterialen uiterlijk in 2018 vervangt door duurzame alternatieven, tenzij kan worden aangetoond dat er geen goed alternatief bestaat;

  • 3. de inzameling en recycling van drankenkartons en blik na positieve evaluatie van de pilot in 2014 invoert als onderdeel van het verpakkingenakkoord;

  • 4. ervoor zorgt dat (sport)verenigingen, goededoelenorganisaties en scholen die via de inzameling van kleine PET-flesjes, kleine drankenkartons en blikjes een bijdrage leveren aan het voorkomen van zwerfafval hiervoor financieel beloond worden;

  • 5. ervoor zorgt dat gratis plastic tasjes in 2018 ook buiten het supermarktkanaal vervangen zijn door duurzame alternatieven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van der Werf

Wiegman-van Meppelen Scheppink