Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 119

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN WIEGMAN- VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de VNG de ondertekening van het verpakkingenakkoord afhankelijk stelt van de uitkomst van een onafhankelijke financiële toets;

van mening dat het verpakkingenakkoord gezien moet worden als een beleidsrijke uitwerking van het Verpakkingenbesluit;

verzoekt de regering, het verpakkingenakkoord na het bekend worden van het finale besluit van de VNG voor te leggen aan beide Kamers der Staten-Generaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Wiegman-van Meppelen Scheppink