Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 117

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN EL FASSED

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat eerste generatie biobrandstoffen vaak niet duurzaam zijn en bij kunnen dragen aan honger in de wereld, ontbossing en andere milieuschade;

verzoekt de regering, de bijmengverplichting voor biobrandstoffen alleen op te hogen als de ophoging volledig gevuld kan worden met tweede generatie biobrandstoffen, die aan strenge duurzaamheidscriteria voldoen, en af te zien van ophoging als dit leidt tot het gebruik van meer eerste generatie biobrandstoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

El Fassed