Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 116

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 116 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat recycling stevig verankerd is in het beleid;

overwegende dat algemene recyclingpercentages weinig zeggen over de kwaliteit van het eindproduct;

constaterende dat daardoor niet duidelijk is hoe recycling bijdraagt aan de oplossing van grondstoffenschaarste en dat het daardoor aan belangrijke sturingsinformatie ontbreekt;

verzoekt de regering, in samenspraak met de afvalsector te komen tot een werkbaar en houdbaar model voor differentiatie in de recyclingdoelstellingen naar laagwaardig en hoogwaardig hergebruik,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf