Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 115

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 115 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN- VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in artikel 11.6 is afgesproken dat mogelijke negatieve effecten van het afschaffen van statiegeld voor grote PET-frisdrankflessen zullen worden tegengegaan;

constaterende dat in artikel 11.6.c wordt afgesproken dat partijen zich maximaal zullen inspannen om tegen te gaan dat er een separaat inzamelingskanaal voor grote PET-flessen ontstaat;

overwegende dat dit geen negatief effect is maar een doelredenatie, terwijl juist de hoogste milieuopbrengst centraal zou moeten staan;

overwegende dat juist een apart inzamelingskanaal zorgt voor de beste recycling met de meeste milieuwinst;

overwegende dat het ministerie van Infrastructuur & Milieu zich niet zou moeten gedragen als een actieve tegenstander van het realiseren van milieuwinst;

overwegende dat het zeer de vraag is of artikel 11.6.c zich verdraagt met het Unierecht genoemd in artikel 19 en tot toezeggingen aan Aldi en Lidl wat betreft het in stand houden van hun statiegeldsysteem;

verzoekt de regering, artikel 11.6.c te schrappen uit de raamovereenkomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Paulus Jansen