Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 114

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een raamovereenkomst naar de Kamer is gestuurd over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval;

verzoekt de regering, de bepaling of kunststof verpakkingsafval voldoet aan hergebruiksnormen over te laten aan een onafhankelijk instituut, en niet (conform artikelen 6.2 en 9.6) aan een dochter van de zusterorganisatie van Nedvang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Paulus Jansen