Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 107

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 107 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 87

Voorgesteld 26 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het concept-verpakkingenakkoord dat voorligt tussen het ministerie van I en M, onderhandelingsdelegaties van de gemeenten (de VNG) en het verpakkend bedrijfsleven, ambitieuze doelen bevat voor hergebruik van glas, papier en karton, hout, metaal en kunststof;

constaterende dat het verpakkingenakkoord de keuze voor het inzamelen van grote petfrisdrankflessen met het statiegeldsysteem vrijgeeft;

overwegende dat de afspraken op papier zich in de praktijk nog moeten bewijzen;

verzoekt de regering, om in 2014 een ijkmoment en -methodiek vast te stellen op basis waarvan de Kamer het besluit tot vrijgeven van het statiegeldsysteem op zijn vroegst per 1 januari 2015 definitief maakt;

verzoekt de regering tevens, om in 2014 te toetsen of voldaan wordt aan de volgende prestatiegaranties:

  • groei van zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van huishoudelijk kunststofafval naar 90 kton, in aanvulling op de statiegeldstroom;

  • plaatsing van een inzamelingsbak bij alle supermarkten in Nederland, in overleg met de gemeenten;

  • gebruik van minimaal 23% recyclaat in nieuwe petfrisdrankflessen;

  • einde van het gebruik van pvc als verpakkingsmateriaal in supermarkten, tenzij niet anders mogelijk is;

  • een pilot voor inzameling en hergebruik van drankenkartons, zowel in bronscheidende als nascheidende gemeenten;

  • een operationeel verpakkingsinstituut werkend aan een verpakkingsagenda met concrete en heldere doelen;

verzoekt de regering voorts om:

  • te streven naar adequate vergoeding voor gemeenten om de doelen uit het akkoord te behalen, conform de afspraken uit het akkoord;

  • met de betrokken partijen afspraken te maken over monitoring, inclusief de bekostiging van deze monitoring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf

Van Veldhoven

Leegte