Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 100

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 100 MOTIE VAN HET LID LEEGTE

Voorgesteld 12 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bedoeld is als vereenvoudiging van vergunningsprocedures;

constaterende dat op het gebied van vergunningsaanvragen voor meervoudige activiteiten zoals afval en mestvergisters er nog flinke administratieve winst is te halen;

overwegende dat het wegnemen van administratieve belemmeringen helpt bij het stimuleren van duurzame decentrale energieopwekking en daarmee aan de verduurzaming van Nederland;

overwegende dat het ondernemers helpt als zij via een aanspreekpunt, bijvoorbeeld een ambtenaar in de rol van loketregisseur, die helpt de aanvraag in goede banen te leiden, hun vergunningsaanvraag kunnen laten lopen;

verzoekt de regering, om aan te geven op welke wijze deze loketregisseur vorm gegeven kan worden, bijvoorbeeld binnen de RUD’s,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leegte