Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-02-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30846-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-02-10
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30846
Dossiertitel Evaluatie Vreemdelingenwet 2000
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30846-15
Ondernummer 15
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
PS key KST127730
Publicatiedatum 2009-02-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Vreemdelingenwet 2000; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009