Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230825 nr. 180

30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 180 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 159

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nog niet alle beheerplannen bestuurlijk geaccordeerd zijn, waardoor aanpassing nog mogelijk en nodig is;

verzoekt de regering, de Natura 2000-gebieden definitief aan te wijzen waarvan de financiering van de maatregelen ter realisatie van de internationale doelen in het beheerplan zijn geregeld binnen de daartoe vastgestelde budgetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Van Veldhoven