30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 126 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN JACOBI

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat natuurgebieden die nu gratis toegankelijk zijn, gratis toegankelijk blijven, dat er geen hek omheen wordt gezet, er geen kassa's komen en geen entreekaartjes moeten worden betaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Jacobi

Naar boven