30 825 Ecologische hoofdstructuur

Nr. 125 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het voortbestaan en beheer van bestaande natuurgebieden te garanderen binnen en buiten de ecologische hoofdstructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven