Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30800-IXB-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2006-12-04
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30800-IXB
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30800-IXB-11
Ondernummer 11
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
PS key KST103640
Publicatiedatum 2006-12-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007; Brief minister ter aanbieding derde advies Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen
Vergaderjaar 2006-2007