Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30692-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2007-07-06
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30692
Dossiertitel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-30692-8-b2
Gerelateerd document Bijlage;kst-30692-8-b1
Identifier kst-30692-8
Ondernummer 8
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
PS key KST109096
Publicatiedatum 2007-07-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren; Brief minister inzake het kabinetsvoornemen over de APK-frequentie voor personenauto's en lichte bestelauto's
Vergaderjaar 2006-2007