Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-08-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30678-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30678
Dossiertitel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30678-2
Ondernummer 2
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST100056
Publicatiedatum 2006-08-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving; Voorstel van wet
Vergaderjaar 2005-2006