Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-08-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30661-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30661
Dossiertitel Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30661-1
Ondernummer 1
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
PS key KST99916
Publicatiedatum 2006-08-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Telecommunicatiewet i.v.m. o.a. instelling van een antenneregister en uitbreiding verbod verzenden ongevraagde elektronische communicatie; Koninklijke boodschap
Uitgiftedatum 2006-08-18
Vergaderjaar 2005-2006