Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30643-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30643
Dossiertitel Opheffing van het Scheepvaartfonds 1955, wijziging van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en herstel van enkele gebreken in andere wetten op het terrein van verkeer en waterstaat
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30643-2
Ondernummer 2
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype staten generaal
Pskey KST99358
Publicatiedatum 2006-07-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Opheffing Scheepvaartfonds 1955, wijziging Wet beheer rijkswaterstaatswerken en herstel van enkele andere wetten; Voorstel van wet
Vergaderjaar 2005-2006