30 585
Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Ontvangen 15 februari 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, worden in artikel 42, derde lid, de woorden «een zaak» vervangen door: een rechtsvraag.

Toelichting

Door de aanduiding «rechtsvraag» in plaats van «zaak» wordt preciezer aangegeven waarop deze bepaling betrekking heeft. Uit de memorie van toelichting blijkt immers dat de term «zaak» in dit artikel een specifieke betekenis heeft, welke overeenkomt met die van «rechtsvraag».

De voorgestelde aanpassing zorgt er ook voor dat het woord «zaak» niet binnen dezelfde wet op twee verschillende manieren wordt gebruikt. In artikel 44 is bijvoorbeeld sprake van «zaak» in de gebruikelijke zin van rechtszaak.

Van der Staaij

Van Haersma Buma

Griffith

Wolfsen

Slob

De Wit

Naar boven