Kamerstukken in dossier 30585

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30585, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2007 2006-2007 Kamerstuk 30585, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Amendement over vervanging van de aanduiding 'zaak' door de aanduiding 'rechtsvraag'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2007 2006-2007 Kamerstuk 30585, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Amendement om de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak te laten benoemen door de Kroon op voordracht van de Tweede Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 30585, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Amendement dat beoogt de scheiding tussen de rechtsprekende en adviserende functies duidelijker in te voeren door benoeming in twee afdelingen uit te sluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 30585, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Amendement over het onderbrengen van de adviserende taak bij een zelfstandige Afdeling advisering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 30585, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Amendement over herstel mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van regel dat slechts juridisch geschoolde staatsraden deelnemen aan rechtsprekende taak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 30585, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2008 2007-2008 Kamerstuk 30585, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Advies Raad van State en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2008 2007-2008 Kamerstuk 30585, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Gewijzigd Amendement van het lid de Wit ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 8

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2008 2008-2009 Kamerstuk 30585, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal