30 585
Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

6 juni 2006

Beatrix

Naar boven