Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30578-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30578
Dossiertitel Wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking van de zorgplicht voor het afvalwater, en aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument (verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30578-4
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Organisatietype staten generaal
PS key KST98263
Publicatiedatum 2006-06-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging o.m. Gemeentewet i.v.m. verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken; Advies en nader rapport
Vergaderjaar 2005-2006