Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-01-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30545-150".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-01-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2014, over WWB-onderwerpen en Participatiewet
Dossiernummer 30545
Dossiertitel Uitvoering Wet Werk en Bijstand
Identifier kst-30545-150
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 150
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-01-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Uitvoering Wet Werk en Bijstand; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2014, over WWB-onderwerpen en Participatiewet
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2014-2015