Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-10-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30545-140".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-09-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Budgetten gebundelde uitkering 2014 en 2015
Dossiernummer 30545
Dossiertitel Uitvoering Wet Werk en Bijstand
Identifier kst-30545-140
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 140
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-10-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Uitvoering Wet Werk en Bijstand; Brief regering; Budgetten gebundelde uitkering 2014 en 2015
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015