Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-04-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30532-28".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-161663
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-03-30
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Eindrapport en kabinetsstandpunt naar aanleiding van de evaluatie van de vereenvoudigde Arbeidstijdenwet 2007
Dossiernummer 30532
Dossiertitel Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet
Identifier kst-30532-28
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 28
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-04-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet; Brief regering; Eindrapport en kabinetsstandpunt naar aanleiding van de evaluatie van de vereenvoudigde Arbeidstijdenwet 2007
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012