Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30523-33".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2009-02-25
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30523
Dossiertitel Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30523-33
Ondernummer 33
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype staten generaal
PS key KST128265
Publicatiedatum 2009-02-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Binnenvaartwet; Verslag van een Algemeen Overleg
Vergaderjaar 2008-2009