Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-05-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30517-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-04-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 30517
Dossiertitel Evaluatie van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet
Identifier kst-30517-21
Indiener E.M.H. Hirsch Ballin
Ondernummer 21
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-05-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet; Brief regering; Tapstatistieken van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010