Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-03-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30475-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2007-03-15
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30475
Dossiertitel Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30475-12
Ondernummer 12
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Organisatietype staten generaal
PS key KST105889
Publicatiedatum 2007-03-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten; Tweede nota van wijziging om alleen liggensgegevens uit te wisselen over locatie waarop de graafmelding betrekking heeft
Vergaderjaar 2006-2007