Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30436-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2006-09-20
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30436
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van conflictbemiddeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30436-6
Ondernummer 6
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
PS key KST100947
Publicatiedatum 2006-09-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wet op de rechtsbijstand, herijking verlening rechtsbijstand door raden voor rechtsbijstand en invoering adviestoevoeging, vergoeding mediation; Nota n.a.v. het verslag
Vergaderjaar 2006-2007