Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30436-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30436
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van conflictbemiddeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30436-1
Ondernummer 1
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
PS key KST94237
Publicatiedatum 2006-01-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wet op de rechtsbijstand, herijking verlening rechtsbijstand door raden voor rechtsbijstand en invoering adviestoevoeging, vergoeding mediation; Koninklijke boodschap
Uitgiftedatum 2006-01-24
Vergaderjaar 2005-2006