Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30420-360".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-07-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgang genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector
Dossiernummer 30420;31490
Dossiertitel Emancipatiebeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-30420-360
Indiener I.K. van Engelshoven
Ondernummer 360
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-07-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Emancipatiebeleid; Brief regering; Voortgang genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021