Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-06-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30419-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2006-06-16
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30419
Dossiertitel Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30419-8
Ondernummer 8
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST98470
Publicatiedatum 2006-06-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod; Nota n.a.v. het verslag
Vergaderjaar 2005-2006