Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30419-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30419
Dossiertitel Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-30419-3-b1
Identifier kst-30419-3
Ondernummer 3
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
PS key KST93566
Publicatiedatum 2005-12-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 2005-2006