Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-02-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30396-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-02-11
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30396
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Duyvendak tot wijziging van de Kieswet houdende verkorting van de termijn tussen stemming en eerste samenkomst van de Tweede Kamer
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30396-4
Ondernummer 4
Onderwerp Bestuur | Parlement
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST115128
Publicatiedatum 2008-02-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Kieswet i.v.m. verkorting van de termijn tussen stemming en eerste samenkomst Tweede Kamer; Brief Houdende Intrekking van het Wetsvoorstel
Vergaderjaar 2007-2008