Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30314-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30314
Dossiertitel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en enkele aanpassingen in de berekening van de uitkeringen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30314-3
Ondernummer 3
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST89915
Publicatiedatum 2005-09-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van o.a. AOW en WAJONG i.v.m. o.a. toekennen tegemoetkoming aan personen die deze uitkering ontvangen; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 2005-2006