Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200830312 nr. 17

30 312
Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

nr. 17
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2007

De Wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer (Wabb) is in juli 2007 door de Eerste Kamer aangenomen. De invoeringsdatum van het burgerservicenummer is vastgesteld op maandag 26 november 2007. Vanaf deze datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitgifte van het burgerservicenummer. Iedereen die zich inschrijft bij een gemeente krijgt automatisch een burgerservicenummer toegekend.

Om een soepele invoering van het burgerservicenummer te kunnen uitvoeren, zal de Belastingdienst de afgifte van sofinummers in de week vóór de invoering stilleggen. Van maandag 19 november 2007 tot en met maandag 26 november 2007 geeft de Belastingdienst tijdelijk geen sofinummers uit. De Belastingdienst en de gemeenten hebben deze overgangsperiode nodig om de invoering van het burgerservicenummer goed af te ronden. Alle reeds uitgegeven sofinummers die in de Gemeentelijke Basisadministratie staan, zijn op 26 november automatisch omgezet in burgerservicenummers. Burgers die al een sofinummer hebben, hoeven dus niets meer te doen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager