Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30252-112".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-06-29
Documenttitel Motie van het lid Akerboom over een deadline vaststellen voor een besluit tot indeplaatsstelling wanneer de provinciale plannen onvoldoende zijn om de wettelijke doelen te halen
Dossiernummer 30252
Dossiertitel Toekomstvisie agrarische sector
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-30252-112
Indiener E.S. Akerboom
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 112
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-06-30
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomstvisie agrarische sector; Motie; Motie van het lid Akerboom over een deadline vaststellen voor een besluit tot indeplaatsstelling wanneer de provinciale plannen onvoldoende zijn om de wettelijke doelen te halen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023