Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130234 nr. 49

30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2011

Naar aanleiding van uw brief (30 234-37/2011D30024) deel ik u het volgende mede.

De evaluatie van het WK bid verkeert op dit moment in de aanbestedingsfase. De opdracht voor de evaluatie zal voor 1 juli 2011 worden verleend. De eindrapportage is voorzien in september 2011 en zal u dan zo snel mogelijk worden toegezonden.

Voor deze fasering is gekozen omdat dan de evaluatie die het Holland Belgium Bid zelf heeft opgesteld en binnenkort openbaar zal maken in de eindrapportage meegenomen kan worden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers