Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130234 nr. 48

30 234 Toekomstig sportbeleid

Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2011

Bijgaand ontvangt u mijn besluit tot vaststelling van subsidieplafonds voor de Beleidskaders Sport en Bewegen in de buurt 20111 en Sport en Bewegen in de Buurt: private interventies, alsmede de beleidskaders zelf.

Het voornemen hiervoor is aangekondigd in Beleidsbrief Sport en Bewegen

in Olympisch perspectief. TK 2010–2011, 30 234 nr. 37.

Op basis van dit besluit wordt het mogelijk voor bij NOC*NSF aangesloten sportbonden om voor 2011 subsidieaanvragen in te dienen voor een uitrol van ontwikkelde concepten en interventies binnen de georganiseerde sport (de programma’s Meedoen Alle Jeugd door Sport, Nieuwe Sportmogelijkheden (proeftuinen) en Nationaal Actieplan Sport en Bewegen). Daarnaast kunnen private partijen, zijnde andere dan de hierboven genoemde sportbonden, subsidieaanvragen indienen voor private interventies om nieuw sport- en beweegaanbod in de buurt te realiseren.

Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.