30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 721 MOTIE VAN HET LID TERPSTRA

Voorgesteld 8 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door Europese wetgeving de extra kosten voor de opname en registratie van de nieuwe NTA 8800-methode € 170 gemiddeld hoger zijn dan de huidige methode;

verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de kosten van de nieuwe NTA 8800-methode in andere landen in de Europese Unie zijn, de verschillen te verklaren en waar mogelijk de kosten voor opname en registratie van dit nieuwe energielabel te drukken, en de Kamer hierover voor 1 januari 2021, de datum van invoering, te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Terpstra

Naar boven