Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202030196 nr. 707

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 707 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2020

Tijdens het algemeen overleg Klimaat en Energie van 4 september 2019 (Kamerstukken 32 813 en 30 196, nr. 395) heb ik toegezegd informatie over investeringen en voorbeelden van knelpunten in de netwerkcapaciteit aan uw Kamer toe te zenden. Met de brief van de vaste commissie van Economische Zaken en Klimaat van 12 maart 2020 verzoekt de commissie de gevraagde informatie spoedig aan uw Kamer te doen toekomen.

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is het Bestuurlijk Overleg met decentrale overheden – met onder andere dit onderwerp op de agenda – uitgesteld tot een nader te bepalen datum, hopelijk in april.

Ik hecht er aan om dit onderwerp goed te met decentrale overheden af te stemmen. Naar verwachting zal ik begin mei de toegezegde brief aan uw Kamer toezenden.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes