Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930196 nr. 645

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 645 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN LAÇIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 638

Voorgesteld 9 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gedelegeerde handeling van de EU rondom palmolie (C(2019) 2055 final) het risico van sluiproutes met zich meebrengt, waardoor palmolie gelinkt aan ontbossing en landroof nog steeds gebruikt kan worden als biobrandstof;

verzoekt de regering, een proactieve rol te spelen bij de monitoring van dit beleid en de Nederlandse kennis hierover aan te bieden aan de EU;

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Laçin