Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930196 nr. 635

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 635 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN SMEULDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 629

Voorgesteld 19 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nu voorliggende BENG-normen gaan over het uiteindelijke energieverbruik en vooral de warmtevraag van de gerealiseerde gebouwen;

overwegende dat het bouwen en verbouwen van gebouwen ook een bron van CO2 en andere broeikasgassen is en daarnaast veel grondstoffen behoeft;

van mening dat het bouwen of verbouwen van gebouwen ook zo min mogelijk klimaatverandering of milieuschade zou moeten veroorzaken en dat lichter, circulair en aanpasbaar bouwen daar een bijdrage aan kunnen leveren;

verzoekt de regering, in kaart te brengen wat het effect van de voorgestelde BENG-normen op klimaatverandering en milieuvervuiling tijdens de bouw is, en hierover de Kamer voor de behandeling van de BENG-normen te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Smeulders