Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930196 nr. 633

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 633 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN VAN EIJS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 623

Voorgesteld 19 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is om nieuwe huizen zo duurzaam mogelijk te bouwen om de energietransitie ten goede te komen;

constaterende dat de BENG-eisen onvoldoende geschikt lijken om een zo duurzaam mogelijk resultaat voor alle gebouwtypen te behalen;

verzoekt de regering, om de BENG-eisen per woningtype af te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Van Eijs