Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201930196 nr. 631

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 631 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS

Voorgesteld 13 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij vele verschillende partijen twijfel is ontstaan of de nu voorliggende BENG-normen wel voldoende ambitieus zijn;

overwegende dat de BENG-normen een volgende stap richting een uiteindelijk energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 moeten zijn;

verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe de voorgestelde BENG-normen er mede voor zorgen dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal zal zijn, en hierover de Kamer voor de behandeling van de BENG-normen te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs