Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201830196 nr. 602

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 602 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2018

Hierbij informeer ik u dat Nederland op 17 mei jongstleden een met redenen omkleed advies heeft ontvangen ten aanzien van de toepassing van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD, richtlijn 2010/31/EU). Met het met redenen omkleed advies reageert de Europese Commissie op het Nederlandse antwoord van 28 september 2017 op de eerder ontvangen ingebrekestelling, waarover ik uw Kamer op 29 september 2016 heb geïnformeerd (Kamerstuk 30 196, nr. 557). In het met redenen omkleed advies stelt de Commissie nadere vragen over de uitvoering van het energielabel voor woningen. Binnen twee maanden zal ik een reactie aan de Commissie sturen en uw Kamer hierover informeren.

Aan de Eerste Kamer heb ik een gelijkluidende brief gestuurd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren