Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201730196 nr. 535

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 535 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 525

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de juiste biobrandstoffen een welkome bijdrage kunnen leveren aan het behalen van duurzaamheidsdoelen,

verzoekt de regering dat als de dubbeltelling toch wordt afgeschaft, deze tot tenminste 2020 wel van toepassing blijft op grondstoffen die in het RED 2.0 voorstel Annex IX bijlage Deel A genoemd worden.

en gaat over tot de orde van de dag,

Remco Dijkstra